Ubytovací řád  

Všechny ubytované osoby musí být řádně nahlášeny k pobytu. O jejich ubytování bude proveden záznam z předloženého OP (případně jiného dokladu – pas, ŘP).

Ubytovaný uhradí příslušný obnos a obdrží doklad o zaplacení (pokud úhrada není domluvena jiným způsobem, například fakturačně).

V objektu se smí zdržovat pouze osoby přihlášené k pobytu. Případné návštěvy hlaste  u ředitele ubytovny.

Po 18-té  hodině každý ubytovaný při odchodu mimo ubytovnu zamyká hlavní vchod.

Ubytovaný se chová k zařízení ubytovny tak, aby nedocházelo k jeho poškození. Vzniklé škody je každý povinen nahlásit a v případě zavinění uhradit.

Případné zjištění závady na zařízení, nahlaste bezodkladně pokojské, nebo přímo ředitelce a závada bude v co možná nejkratší době odstraněna.

Při odchodu z pokoje uzavřete okna, vypněte spotřebiče a zamkněte dveře pokoje.

Ubytovna není zodpovědná za ztrátu peněz a cenných věcí ubytovaných (k úschově cenných věcí, nebo větší finanční hotovosti lze využít trezor ubytovny).

V celém objektu je přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, propan-butanovými lahvemi a vlastními spotřebiči s nebezpečím vzniku požáru. Používat je povoleno pouze spotřebiče umístěné ve společné kuchyňce v I. poschodí, nebo ve velké kuchyni v přízemí.

V celém objektu je přísný zákaz kouření. Porušování tohoto zákazu může být důvodem k ukončení ubytování (v případě kouření před ubytovnou neodhazujte nedopalky pod schody ani na přilehlé trávníky). Děkujeme.

Ubytovaný je povinen v době od 22.00 - do 6.00 hod. ranní dodržovat noční klid.

Platí zákaz nadměrného požívání alkoholických nápojů, nebo jiných psychotropních látek.

Ubytovaným je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do elektrozařízení.

V případě ohřevu či přípravě jídla neodcházejte ze společné kuchyňky, dokud nevypnete elektrické spotřebiče !

Použité nádobí řádně umyjte a vraťte zpět na místo – bude sloužit dalším hostům!

Důležitá tel.čísla:

První pomoc - rychlá záchranná služba na čísle 155

Hasiči – 150

Policie ČR – 158          Městská policie 156

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 – je určeno zejména pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

 

Ve Zlatých Horách  dne 1.4.2018                                                               Bc. Petr Follner

                                                                                                                        ředitel