Domov důchodců ve Zlatých Horách je příspěvkovou organizací Města Zlaté Hory. 

Zlaté Hory jsou slezské město ležící na severovýchodě okresu Jeseník v nadmořské výšce 420 metrů při hranicích s Polskem. Rozkládá se na úpatí severních vrcholků Zlatohorské vrchoviny a v údolí tvořeném Zlatým potokem. Zlaté Hory jsou bývalé hornické město, v jehož okolí se těžilo zlato a měď. Na jeho území žije 4200 obyvatel a patří k němu tyto přidružené obce: Dolní Údolí, Horní Údolí, Ondřejovice,  Rejvíz.  Je  centrem  Zlatohorského  regionu.

Posláním našeho Domova je zajistit uživatelům prostřednictvím pobytové služby důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí a poskytnout jim pomoc a podporu, která jim umožní zachovat si v co největší míře způsob života, na jaký byli zvyklí.  Jsme tradiční domov uprostřed krásné přírody, otevřený moderním standardům, ale zachovávající a podporující mezilidské vazby, poskytující přátelskou oporu. 

Našim cílem je pak poskytovat kvalitní, finančně dostupné a dlouhodobě udržitelné sociální a ošetřovatelské služby, odpovídající potřebám uživatelů, při respektování jejich práv, jejich individuality, jejich volby, podporovat jejich samostatnost a přistupovat k nim vždy lidsky  a eticky.

Komu je služba určena:

Seniorům od 55 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Nabízíme :

• 40 lůžek, z toho 10 jednolůžkových a 15 dvoulůžkových pokojů.

• zdravotní  a ošetřovatelskou péči

• celodenní péči, čistotu a pohodlí (pomoc při osobní hygieně)

• služby – pedikuru, masáže, kadeřnici

• poradenství - pomoc při řešení soukromých záležitostí, jednání na úřadech …

• společenský pokoj, jídelnu, terapeutickou dílnu, společenský sál

• celodenní stravování  (oběd-výběr ze 2 jídel)

• kulturně-společenský život na základě dobrovolné zájmové a pracovní činnosti (široká nabídka rukodělných prací, společenské hry, soutěže, cvičení …)

• vycházky do okolí, parku a krásné jesenické přírody 

• výlety, společná posezení, nová přátelství …

 

 

Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.                              

                                                                                                     Johann Wolfgang Goethe