Prohlášení o přístupnosti

Domov důchodců Zlaté Hory se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
 
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.ddzlatehory.cz)
 

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.
 

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2019. Prohlášení bylo revidováno dne 23.9.2019.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.
 

Kontakt na správce obsahu

Domov důchodců
Hornická 579
Zlaté Hory
79376
tel.: 584 425 554
 
O WEBU
 
Prohlášení o přístupnosti
 
Zlaté Hory se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
 
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.zlatehory.cz/)
 
Stav souladu
 
Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.
 
Další formáty
 
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
 
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2019. Prohlášení bylo revidováno dne 23.9.2019.
 
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
 
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.
 
Kontakt na správce obsahu
 
Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách
584 425 126
mesto@zlatehory.cz
 
Kontakt na technického provozovatele
 
WEBHOUSE, s.r.o.
Brněnská 602/26
586 01 Jihlava
+420 561 207 247

podpora@webhouse.cz