20 let Domova důchodců ve Zlatých Horách

Domov důchodců ve Zlatých Horách, jako příspěvková organizace Města Zlaté Hory, zahájil svůj provoz 1. 1. 1997. Slouží převážně občanům Zlatých Hor a blízkého okolí a svůj nový domov v něm našly již stovky uživatelů.  Z původních dvou budov někdejších ubytoven RD, vznikl mnoha úpravami a rekonstrukcemi ucelený komplex pro 40 seniorů, kteří z důvodu vysokého věku nebo zdravotních potíží potřebují pomoc kvalifikovaného personálu.

Posláním našeho Domova  je zajistit našim uživatelům důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující co nejvíce domácí prostředí a poskytnout jim pomoc a podporu, která jim umožní zachovat si v co největší míře způsob života, na jaký byli zvyklí. Jsme tradiční domov uprostřed krásné přírody, otevřený moderním standardům, ale zachovávající a podporující dobré mezilidské vztahy, příjemnou atmosféru, pochopení a lidskou solidaritu.

U příležitosti našeho výročí uspořádáme  23. května 2017 „Den otevřených dveří“, na který Vás již dnes srdečně zveme. Přijďte se podívat, jak to tady u nás vypadá, jak to u nás chodí a jak tu pospolu žijeme.  Každého rádi přivítáme.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, díky nimž náš domov už 20 roků slouží potřebným.  Jsou to zejména : rada a zastupitelstvo Města Zlaté Hory, Krajský úřad - odbor sociálních věcí v Olomouci, Úřad práce ve Zlatých Horách a dále všichni ti, kteří nám pomáhají ať už penězi, darem nebo bezplatnou pomocí. Bez jejich podpory, dotací a příspěvků bychom se prostě neobešli. V neposlední řadě je třeba vyzvednout obětavou práci celého pracovního kolektivu, který se 24 hodin denně věnuje péči o naše uživatele – je to dobrý tým a pořád profesionálně roste – děkuji!

Bc. Zdeňka Macháčková – ředitelka

„Ti, kdož vnášejí radost jako sluneční paprsky do životů jiných, se v jejich odrazu jednou sami zahřejí.“

Ať sebou generace seniorů přinášejí úspěchy, pokrok nebo zklamání a slepé uličky, vždy je to poznání, ze kterého mladší generace může vytěžit moudrost pro svou další cestu.  Staví-li proto seniory stranou, staví stranou i část svého života !!!
 
 
Vítáme vás na stránkách našeho domova …
Předem vás žádáme, abyste zprostředkovali a přečetli naše stránky lidem, kteří tak sami nemohou učinit. 
              Děkujeme...
 
 

V  životě  člověka přichází chvíle, kdy po letech naplněných prací,  starostmi a věčného nedostatku času,  přichází  doba zaslouženého odpočinku a relativní pohody,  ale často i bezradnosti a osamělosti. Děti již dávno  vylétly z rodného hnízda, vnuci jsou často až na druhém konci světa a  i  přátelé a známí vás postupně opouštějí.

A tak si dříve nebo později položíte otázku: „Jak dál!“

Domov důchodců ve Zlatých Horách, jako poskytovatel sociálních služeb, vám může být nápomocen už v době, kdy ještě vcelku úspěšně zvládáte péči o sebe i domácnost, ale čas od času potřebujete určitou výpomoc – nakoupit, uklidit, přivézt oběd nebo doprovodit na úřad či k lékaři. Pak se s důvěrou obracejte na naši pečovatelskou službu, která vás obslouží přímo ve vaší domácnosti. No a posléze, až nabudete dojmu, že už nastal ten správný čas, aby se zase někdo staral o vás, tak si požádáte o místo v domově důchodců, kde budete mít zajištěnou celodenní odbornou péči a kde na vaše problémy a starosti už nebudete sami.

 

Novinky

Nový ceník 2017

02.01.2017 10:46
V sekci dokumenty zveřejněn aktuální ceník úhrad a fakultativních služeb platný od 1.1.2017