ZÁKAZ VYCHÁZENÍ

22.12.2020 07:28

 

Krizovým opatřením Vlády ČR č. 578/2020 Sb. se ruší usnesení vlády č. 532/2020 a s účinností od dne 22. 12. 2020 od 00.00 hod. se nově nařizuje,

aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu (tj. aktuálně do 23. 12. 2020), byly splněny tyto podmínky:

  • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny – umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
  • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Nové krizové opatření od 22. 12. 2020 tedy ruší rozlišení vycházek do 6 hodin a nad tuto dobu. V případě jakkoliv dlouho trvající vycházky tak musí následovat „karanténa“ a podstoupení POC testů.