ZÁKAZ NÁVŠTĚV

09.10.2020 09:57

V návaznosti na platné vydané právní akty České repuliky z a k a z u j i   v období od dne 9. 10. 2020 do odvolání, mimo legislativou určených vyjímek (negativní PCR, nebo antigenní test, potvrzení o prodělání onemocnění COVID19 ne starší než 90 dnů, potvrzení o komplexním očkování proti COVID19 staší 14 dnů), návštěvy v našem zařízení.

Děkuji za pochopení.