UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

06.03.2020 11:59

NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÉHO MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 9. 3. 2020 POD Č. J.: MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN, V SOUVISLOSTI S PREVENCÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NAŘIZUJI OKAMŽITÝ ZÁKAZ NÁVŠTĚV VŠECH OSOB V NAŠEM ZAŘÍZENÍ.

VSTUP DO NAŠEHO ZAŘÍZENÍ BUDE UZAMČEN, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLA:

584 425 741 - OŠETŘOVNA

584 425 166 – SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

584 425 554 – ŘEDITEL

584 453 160 – EKONOMKA      

Děkuji za pochopení