POKYNY PRO NÁVŠTĚVY

22.05.2020 07:39

S účinností od dne 25. 5. 2020 jsou v našem zařízení opět povoleny návštěvy, proto žádám všechny osoby, které budou vstupovat do budovy našeho zařízení, aby se řídily těmito pokyny:

 • Při vstupu do našeho zařízení si okamžitě zakryjte nos a ústa rouškou, respirátorem,
  či jiným účinným způsobem. Mějte ústa a nos po dobu celé návštěvy a kontaktu s navštíveným neustále zakryté.
 • Po vstupu do budovy si ošetřete ruce desinfekcí, která se nachází u dveří vchodu
  do budovy.
 • Nahlaste návštěvu ihned na ošetřovně.
 • V případě nepřítomnosti sestry na ošetřovně, vyčkejte jejího příchodu, do té doby
  se nepohybujte po budově a vyčkejte u ošetřovny.
 • Na ošetřovně Vám bude personálem změřena teplota a pokud bude nad 37,0 °C, nebo budete vykazovat jiný pozitivní příznak nemoci, musíte budovu ihned opustit
  a doporučujeme, abyste vyhledali lékaře.
 • Na ošetřovně vyplňte a podepište dotazník o bezinfekčnosti a seznámení s podmínkami realizace návštěvy. V případě, že podle výsledků vyhodnocení dotazníku budete vykazovat symptomy onemocnění, musíte budovu ihned opustit a doporučujeme, abyste vyhledali lékaře. Dotazník bude s Vaším souhlasem založen v sesterské dokumentaci navštíveného.
 •  Uživatele mohou navštívit maximálně dvě osoby ve stejném čase!
 • Pokud to je možné, zajistěte, aby i navštívený měl po celou dobu Vaší návštěvy účinně chráněné ústa a nos (na vyžádání Vám personál vydá ústenku či respirátor pro uživatele).
 • V případě návštěvy na dvoulůžkovém pokoji musí být personálem zajištěna instalace závěsu mezi lůžky.
 • Pokud možno návštěvy realizujte ve venkovních prostorách, nebo ve společenské místnosti  v prvním patře budovy.
 • Ukončení návštěvy  nahlaste na ošetřovně a při odchodu si opět ošetřete ruce desinfekcí.
 • V případě nedodržení těchto pokynů budete z budovy vykázáni.

 

Děkuji za pochopení.